Testování nanonosičů in vivo

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Využití dendrimerů pro dopravu molekul s terapeutickým potenciálem do xenograftů lidských nádorových buněk v jednoduchém in vivo systému

Druh projektu/dotační titul: SGS
Číslo projektu:
UJEP-SGS-2017-53-002-3
Řešitel/é:
Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D., Mgr. Regina Herma
Roky řešení: 2017-2019
Popis: Tento projekt je zaměřen na studium využití nových typů dendrimerních materiálů (nanočástic) pro cílenou dopravu molekul s terapeutickým potenciálem do xenograftů lidských rakovinných buněk v in vivo systému Danio rerio.