Vyhlášení řádných voleb do AS PřF UJEP a do AS UJEP

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále „AS PřF UJEP“) a Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále „AS UJEP“) dne 31. října 2019 vyhlásily volby do Akademické a studentské komory AS PřF UJEP podle čl. 6 Volebního řádu AS PřF UJEP v Ústí nad Labem (ve znění platném od 28. února 2018) a volby do Akademické a studentské komory AS UJEP podle čl. 2 Volebního řádu AS UJEP v Ústí nad Labem (ve znění platném od 18. října 2016) a stanovují:

Harmonogram voleb:
• Volby do AK a SK AS PřF UJEP a do AK a SK AS UJEP probíhají souběžně a jejich harmonogram je totožný.
• Podávání návrhů na kandidáty probíhá od 31. 10. 2019 do 14. 11. 2019 do 12:00.
• Kandidátní listiny do AK a SK AS PřF UJEP i AK a SK AS UJEP budou zveřejněny dne 14. 11. 2019 do 15:00.
• Předvolební shromáždění se bude konat 20. 11. 2019 od 14:00 ve Velké aule (CA-NA).
• Volby proběhnou ve středu dne 27. 11. 2019 od 08:00 do 16:00 hodin.

Volební místo: vstupní hala PřF UJEP, budova České mládeže 8

Vyhlášení řádných voleb do akademické a studentské komory Akademického senátu PřF UJEP a do akademické a studentské komory Akademického senátu UJEP

Výzva k podání návrhů kandidátů do akademické a studentské komory Akademického senátu PřF UJEP a do akademické a studentské komory Akademického senátu UJEP

Návrh kandidáta do akademické komory Akademického senátu PřF UJEP

Návrh kandidáta do studentské komory Akademického senátu PřF UJEP

Návrh kandidáta do akademické komory Akademického senátu UJEP

Návrh kandidáta do studentské komory Akademického senátu UJEP