Veřejné habilitační přednášky a přednáška jmenovacího řízení

Dne 17. 10. 2019 vás zveme na veřejné habilitační přednášky dr. J. Jirsáka a dr. M. Malého a přednášku jmenovacího řízení doc. R. Kaluse.

RNDr. Marek Malý, Ph.D. – přednáška na téma Dendrimery a jejich biomedicínské aplikace od 10.10 hodin v CN-152

RNDr. Jan Jirsák, Ph.D.  –  přednáška na téma Chování kapalin v silném elektrickém poli od 11.00 hodin v CN-152

doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.– přednáška na téma Nízkoteplotní plazma – od Schrödingerovy rovnice k biomedicíně od 13.00 hodin v CN-152