Inteligentní magnetické materiály

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Inteligentní magnetické materiály: od objemových systémů ke „spinterface“

Druh projektu/dotační titul: GAČR
Číslo projektu: 20–01768S
Řešitelé: hlavní řešitel: Prof. Ing. Martin Orendáč CSc. (FCHT VŠCHT Praha), spoluřešitel: doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D. (ÚMC, PřF UJEP)
Roky řešení: 2020-2022
Popis: Cílem projektu je příprava nových magnetických materiálů, vyladění jejich magnetických vlastností systematickými úpravami jejich struktury a složení a následným studiem převážně kvantových interakcí mezi spinem a hostitelským médiem. Jedno-iontové magnety, systémy s křížením spinových stavů a magneticky dvourozměrné magnety budou připraveny a charakterizovány v (i) objemové formě, (ii) ukotvené v polymerním médiu, (iii) organokovové síti a/nebo (iv) deponovány na různých substrátech na bázi polymerů. Jejich magnetické odezvy bude následně studována v závislosti na teplotě, magnetickém poli a osvětlení. Připravené materiály umožní systematické studium spinově-mřížkové relaxační doby, změnu magnetické rozměrnosti a odezvy na externí excitaci.