Zemřel doktor Gustav Novotný z KGEO

Přírodovědecká fakulta UJEP s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 28. srpna 2019 zemřel náhle ve věku 32 let RNDr. Mgr. Gustav Novotný, Ph.D., odborný asistent působící na katedře geografie.

Doktor Novotný byl absolventem Masarykovy univerzity v Brně, kde vystudoval na Filosofické fakultě španělský jazyk a literaturu a na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty sociální geografii a regionální rozvoj.

Již brzy po příchodu na katedru geografie PřF UJEP, kde přebíral spektrum kurzů věnovaných politické geografii, teorii geografie a regionální geografii světa, ukázal nedocenitelnou pečlivost a svědomitost pedagogické práce. Přes krátkou akademickou kariéru patřily jeho přednášky k nejlépe hodnoceným a studenti oceňovali, že je dokázal nadchnout i pro náročná teoretická témata. I z toho důvodu u něj mnozí z nich hledali inspiraci při vedení kvalifikačních prací. Ty byly zaměřeny zejména na jeho aktuální výzkumné téma, jímž byly prostorové aspekty religiozity ve společensky složité realitě Ústeckého kraje. Ve svých výzkumech rozvíjel mnohdy opomíjené kvalitativní přístupy − cenný mu byl především přímý kontakt s respondenty, které představovali členové nejrůznějších náboženských směrů.

Respekt a citlivost, s nimiž navazoval kontakty v rámci výzkumu, svědčila nejen o jeho osobnostní vyzrálosti a mnoha zkušenostech sebraných při cestách po světě, ale bezpochyby odrážela i všestrannost jeho soukromých zájmů a pochopení pro okolní svět. Mnozí měli možnost číst jeho povídky, setkat se s ním při badmintonovém zápolení, když jako aktivní sportovec reprezentoval naši fakultu, nebo jen diskutovat o kinematografii, skandinávské metalové scéně či úrovni anglických fotbalových klubů. Gustava Novotného si budeme pamatovat jako skvělého učitele, kolegu a kamaráda. Opustil nás uprostřed plné práce a jeho odchodem ztrácíme mimořádného člověka.