ZEBRACHIP – mikrofluidní čip pro automatizované masivní in vivo testování biologických účinků aktivních látek

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě:

Druh projektu/dotační titul: TAČR
Číslo projektu: TJ01000077
Řešitel/é: Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.
Roky řešení: 2018–2019
Popis: Předmětem řešení návrhu projektu je vývoj a testování mikrofluidního čipu pro automatizované in vivo studie účinků potenciálně farmakologicky účinných látek na embryích modelového organismu sladkovodní ryby Danio rerio. Projekt se zabývá návrhem, přípravou prototypů tohoto zařízení, testováním jeho funkčnosti při kultivaci rybích embryí a ověřením jeho parametrů pro testování modelových farmakologicky účinných látek.