Časopis GeoScape na Scopusu a WoS

K letošním úspěchům naší univerzity, resp. fakulty patří i to, že časopis GeoScape, vydávaný Univerzitou J. E. Purkyně od roku 2006 (od roku 2014 na platformě DeGruyter), úspěšně prošel evaluačním procesem pro zařazení do databáze Scopus. Od roku 2015 jsou všechna čísla zařazena také do databáze Emerging Sources Citation Index (Clarivate WoS) a ERIH+.

Časopis od svého začátku drží politiku open-access bez publikačních poplatků. Více informací na stránkách časopisu.

Obsah jednotlivých čísel časopisu naleznete na odkazu.