Historickogeografický úvod do regionální geografie

SKOKAN, Ladislav
Historickogeografický úvod do regionální geografie

2012, 156 s., cena: 180,- Kč
ISBN 978–80-7414–464-6, 3. upravené a doplněné vydání

Jde o pochopení nejdůležitějších souvislostí a vývojových trendů politické i hospodářské mapy světa na základě poznání klíčových historickogeografických skutečností a vazeb: Starověká a středověká mapa ekumeny. Starý svět před velkými geografickými objevy. Portugalsko a Španělsko. Nizozemsko. Francie. Britská říše. Spojené státy americké. Latinská Amerika. Ruská říše. Osmanská říše. Čína. Japonsko. Afrika a Oceánie. Střední Evropa a Itálie. Versailleský systém. Druhá světová válka a Jaltský systém. Rozpad koloniální soustavy. Český stát. — Tabulky, slovníčky.