Navštivte výstavu “STAVBA A VODA” v květnu na CPTO

Od 2. května si mohou studenti, akademici i široká veřejnost v Centru přírodovědných a technických oborů (CPTO) v areálu Kampusu UJEP prohlédnout výstavu „STAVBA A VODA“. Výstava 20 posterů vznikla jako výstup konference VODA 2020. Představuje vodu jako nezbytnou součást našeho života, sleduje její cestu v krajině a sídlech, mapuje setkání vody s člověkem a okolní neživou i živou přírodou i její vliv na stavební díla.

Až do 28. května je k dispozici ve vestibulu CPTO volně přístupná výstava, která nás seznamuje s vodou jako nepostradatelným prvkem našeho každodenního života. Zdůrazňuje její význam pro naše přežití a podporu, ale také nám připomíná její destruktivní sílu, se kterou se musíme vyrovnávat.

Voda je bezesporu aktuálním tématem dnešní doby a v letošním roce se pro nás na CPTO stala jakousi tematickou nitkou. Po výstavě o ničivé síle vody – “150 let od povodně na Blšance v roce 1872” – nyní navazuje výstava, která mj. reflektuje otázky odpovědného a udržitelného zacházení s vodou v krajině. Jsme velice rádi, že opět můžeme otevřít naše prostory veřejnosti a podporovat dialog napříč různými obory,” říká Regina Herma, proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy PřF UJEP.

Výstava STAVBA A VODA vznikla u příležitosti konání konference VODA 2020, kterou uspořádal Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) k 30. výročí obnovení své činnosti a k 155. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království českém. Konference byla zorganizována ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Výstava představuje i aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině včetně realizace velkých vodních staveb.“ zve na výstavu Ing. Jiří Zima, předseda oblastní pobočky ČSSI Ústí nad Labem a dodává: „ Své zkušenosti na jednotlivých posterech prezentují přední čeští odborníci nejen z řad Českého svazu stavebních inženýrů.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne za účasti zástupců ČSSI, ČKAIT a UJEP ve čtvrtek 2. května v 12:00 hodin ve vestibulu CPTO, UJEP, Pasteurova 15, Ústí nad Labem.

20. května od 11:00 hodin proběhne k výstavě doprovodná přednáška světoznámé krajinné architektky doc. Ing. Kláry Salzmann, Ph.D. k tématu výstavního posteru Krajinné plánování – nástroj adaptace krajiny na klimatické změny. Docentka Salzmann navrhuje projekty pro nápravu imbalance vody v krajině a zachování její životaschopnosti a odolnosti vůči klimatickým změnám. Její přednášku bude možné sledovat i online. Více informací najdete na webu projektu (Ne)děláme z toho vědu: o klimatu srozumitelně.

Po celou dobu konání výstavy si mohou návštěvníci zasoutěžit v tematickém kvízu o ceny od Přírodovědecké fakulty UJEP a Fakulty životního prostředí UJEP, které výstavu pořádají.

Kompletní TISKOVÁ ZPRÁVA.

#scienceUJEP