UJEP je lead partnerem projektu přeshraniční spolupráce MATun

Vyústěním spolupráce Přírodovědecké fakulty UJEP s Technickou univerzitou v Drážďanech je projekt MATun „Svět materiálů – Univerzity spolu“. Tříletý projekt MATun (2023 – 2026) je tematicky zaměřen na materiálový výzkum a pro UJEP je ctí být lead partnerem celého projektu.

Projekt MATun „Svět materiálů – Univerzity spolu“ je jedním z projektů vybraných k financování v rámci programu Interreg Česko – Sasko 2021 – 2027. Interreg patří mezi cíle financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci strukturálních fondů EU. Již více než 30 let podporuje Interreg nadnárodní, meziregionální, ale také přeshraniční spolupráci mezi členskými státy. Cílem je snížit sociální, hospodářské a územní rozdíly mezi regiony a zlepšit kvalitu života ve společném příhraničním regionu prostřednictvím přeshraniční spolupráce.

Projektovým partnerem Přírodovědecké fakulty UJEP je Institut materiálových věd Technické univerzity v Drážďanech, prestižní pracoviště spolupracující s výzkumnými ústavy jako např. Fraunhofer institut.

Oba partneři se dobře poznali v rámci projektu Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe, během kterého proběhla týdenní letní škola studentů doktorských studií v Drážďanech a Ostrově u Tisé. V rámci projektu se rovněž výzkumníci seznámili s hlavními tématy výzkumu a dostupným, často velice hodnotným a ojedinělým laboratorním vybavením na obou univerzitách.

V rámci projektu MATun chtějí projektoví partneři vytvořit platformu pro společné vzdělávací aktivity a spolupráci ve výzkumu včetně přeshraničního využití laboratorního vybavení.  Jedná se o široké spektrum aktivit od společných přednášek, praktických laboratorních cvičení až po společně vedené závěrečné práce studentů. Každý rok se uskuteční dvoudenní vědecké sympozium, na kterém představí studenti obou univerzit výsledky své práce a vytvoří prostor pro možné budoucí aktivity jako např. společné výzkumné projekty.

Vedle studentů a akademiků obou univerzit je projekt orientován i na gymnázia s cílem zvýšit zájem o studium materiálových věd na vysoké škole. Jsou plánovány populární prezentace včetně prohlídek laboratoří na obou univerzitách v rámci akcí Den/Noc vědy v Drážďanech a v Ústí nad Labem.

Velice významnou cílovou skupinou projektu jsou firmy, pro které budou organizovány tzv. inovační burzy, kde budou zástupcům podniků z obou stran hranice prezentovány aktuální vědecké trendy a výsledky výzkumu v oboru materiálových věd.

Již bylo zmíněno, že obě univerzity disponují širokou škálou velice hodnotného laboratorního vybavení a příslovečnou „třešničkou na dortu“ celého projektu bude jeho společné využívání včetně nabídky služeb v rámci smluvního výzkumu,“ vysvětluje tajemník Přírodovědecké fakulty UJEP Ing. Petr Lauterbach.

Realizátoři projektu věří, že projekt podpoří nejen přeshraniční spolupráci obou univerzit, ale přispěje také ke kvalitnějšímu vzdělávání a výzkumu, zvýšení zájmu o studium a v neposlední řadě k intenzivnějšímu propojení s aplikační sférou.

Kompletní tisková zpráva

#scienceUJEP