Ředitelé fakultních škol PřF UJEP se setkali s akademiky a vedením fakulty

23. ledna 2024 proběhlo na půdě Přírodovědecké fakulty UJEP setkání ředitelů a zástupců fakultních a spolupracujících škol z celého Ústeckého kraje s akademiky a vedením fakulty.

Setkání 15 ředitelů zapojených fakultních nebo spolupracujících škol uspořádalo Centrum podpory přírodovědného vzdělávání při Přírodovědecké fakultě UJEP (CPPV). Vedoucí CPPV, doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., shrnula dosavadní partnerství mezi fakultou a školami. Zhodnotila také průběh společného vzdělávání učitelů, kteří vedou studentské praxe na fakultních školách i pokusné ověřování Systému podpory provázejících učitelů. To totiž naše fakulta vede v rámci pilotního projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Velmi nás těší, že díky naší prohlubující se spolupráci, se zkvalitňují praxe našich studentů učitelských oborů ve školách,“ uvedla paní docentka. 

Doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty UJEP, představil ředitelům projekt „RUR – Region univerzitě, univerzita regionu“, jehož cílem je excelentním výzkumem, odborností a transferem znalostí přispět k transformační změně Ústeckého kraje na úrovni individuální, kolektivní i komplexně geografické. Zároveň přiblížil další možnosti a novinky vzájemné spolupráce pro nadcházející rok 2024. Řediteli Gymnázia Kadaň, Mgr. Tomášovi Oršulákovi, Ph.D., pak slavnostně předal certifikát o obnovené spolupráci.

Mgr. Lucie Loukotová, tajemnice katedry matematiky představila relativně nový studijní program Matematika ve veřejné správě včetně skvělého uplatnění jeho absolventů v praxi.

O nových příležitostech mezinárodního vědecko-technického výzkumu s Technickou univerzitou v Drážďanech a možnostech exkurzí i pro střední školy v rámci projektu přeshraniční spolupráce MATun „Svět materiálů – univerzity spolu“ hovořil tajemník fakulty Ing. Petr Lauterbach.

V návaznosti na projekt MATun představila proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy RNDr. Regina Herma, Ph.D. další velmi současný, studijní program fakulty, Aplikované nanotechnologie. Paní proděkanka zároveň seznámila ředitele škol s plánovanými akcemi pro studenty i širokou veřejnost. A spolu s oborovými didaktiky a zástupci katedry matematiky PhDr. Magdalenou Krátkou, Ph.D. a PhDr. Jiřím Přibylem, Ph.D. pak pozvala zástupce spolupracujících škol na březnový slavnostní křest nové monografie „Předpoklady žáka pro řešení pro řešení úloh z matematiky – Diagnostika příčin neúspěchu a návrhy opatření k jejich odstranění“.

Závěrečná diskuze všech účastníků setkání otevřela nové otázky k tématům vzdělávání a uplatnění budoucích učitelů i k průběhu pilotního vzdělávání provázejících učitelů.

Setkání ředitelů fakultních škol s akademiky a vedením fakulty probíhá v této formě společné rozpravy jednou za rok. Setkání je vždy základem intenzivní vzájemné spolupráce v budoucím roce.

Kompletní tisková zpráva

#scienceUJEP

Doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty UJEP, předává certifikát o obnovené spolupráci řediteli Gymnázia Kadaň Mgr. Tomášovi Oršulákovi, Ph.D.