Katedra matematiky vydala monografii

Na samém konci minulého roku vyšla v nakladatelství Karolinum monografie s názvem Předpoklady žáka pro řešení úloh z matematiky – Diagnostika příčin neúspěchu a návrhy opatření k jejich odstranění, jejímiž autory jsou členové katedry matematiky naší fakulty.

Publikace doc. Eisenmanna, dr. Přibyla, dr. Krátké, Mgr. Loukotové, prof. Cihláře a dr. Pešouta přináší ucelený popis rozsáhlého výzkumu realizovaného v rámci projektu Technologické agentury ČR v rámci Program ÉTA na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v letech 2019–2022 multioborovým týmem složeným z didaktiků matematiky, statistiků a psychologa.

Výsledkem výzkumu je především certifikovaná diagnostická metodika a předložená monografie popisuje cestu k jejímu dosažení. Cílem této metodiky je zmapovat aktuální stav žáka vzhledem k jeho předpokladům k řešení úloh z matematiky a nalézt potenciální rizika možného selhání v tomto procesu. Mimo to lze v monografii nalézt i náměty pro práci se žáky, které mohou sloužit ke zmírnění těchto rizik. Metodika je veřejně k dispozici pro seznámení na webu projektu.

#scienceUJEP