Poslední šance hlásit se do druhého kola přijímacího řízení. Většina programů bere bez příjímaček

Zajímá vás příroda? Ano? A co tak našlápnuté nano, informační a GIS technologie, environmentální geografie, počítačové modelování, analytická chemie, toxikologie…? Nebo se chcete stát kvalifikovaným učitelem přírodních věd?

Pak vás zcela jistě potěší, že stále přijímáme studenty do akademického roku 2023-2024. Také vás určitě zaujme, že u naprosté většiny studijních programů nemusíte skládat písemnou přijímací zkoušku. Přihlášky můžete podávat do 18. srpna 2023.

Podmínky pro přijetí, seznam studijních programů, podrobnosti o přijímacím řízení ve druhém kole i další podrobnosti najdete v tomto dokumentu.

Na naší fakultě nabízíme odborné vysokoškolské vzdělání ve vědách biologických, fyzikálních, geografických, chemických, matematických i v oblasti informačních technologií a nanotechnologií. Pro výuku matematiky a přírodovědných předmětů připravujeme také učitele pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy.

Přírodovědecká fakulta sídlí v nejnovější budově kampusu UJEP, v Centru přírodovědných a technických oborů, které disponuje nejmodernějšími laboratořemi, specializovanými učebnami i výzkumným centrem. Využívá také Centrum biologických a environmentálních oborů, přilehlé skleníky a Naučný botanický park PřF UJEP.

Užitečné informace

  • Termín pro podání přihlášek: 18. 8. 2023
  • V přijímacím řízení je nově otevřen navazující magisterský studijní program Aplikovaná chemie.
  • Podrobné informace najdete v tomto návodu (některé z buněk lze kliknutím otevřít).
  • Od akademického roku 2023/2024 Přírodovědecká fakulta nepřijímá uchazeče do navazujícího studijního programu Analytická chemie životního prostředí a toxikologie. Nově do tohoto studijního programu uchazeče přijímá Fakulta životního prostředí.
  • Poplatek za studium v cizím jazyce je od akademického roku 2023/2024 stanoven na 100 Kč za celé studium.

Odkazy a další informace

Kontakty

Studijní oddělení PřF UJEP, Pasteurova 15, 400 96 Ústí nad Labem Telefon: +420 475 28 6673 , +420 475 28 6671 E-mail: jitka.kralova@ujep.cz, kamila.stastna@ujep.cz