Zemřel profesor Petr Dostál

S hlubokou lítostí oznamujeme zprávu o úmrtí prof. Petra Dostála, našeho kolegy z katedry geografie Přírodovědecké fakulty UJEP a profesora na Univerzitě Karlově v Praze.

Prof. Petr Dostál, M.A. Ph.D. (11. 2. 1947 Praha − 1. 6. 2021 Vrané n. Vltavou) patřil k nejvýraznějším osobnostem české geografie. Studium geografie, započaté v roce 1965, dokončil až po své emigraci do Nizozemska, kde strávil další tři desetiletí jako docent Amsterdamské univerzity. Po roce 1989 se významně zasloužil o zapojení české geografie do mezinárodních sítí a své odborné zaměření v sociální a politické geografii a v regionálním rozvoji uplatnil mimo jiné při diskusích o porevoluční podobě územní administrativy v Česku. Nakonec se do tehdy již rozděleného Česka vrátil a působil jako profesor na Univerzitě Karlově a Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Svou odbornou činnost postupně rozšířil na geopolitické otázky a problematiku evropské integrace v kontextu geosocietálních rizik a s územním důrazem na post-socialistický země střední a východní Evropy.

Svými dlouholetými zahraničními zkušenostmi, rozsáhlými znalostmi zdaleka přesahujícími jeho „domovskou“ sociální geografii, přímým vystupováním a neutuchající snahou o kritickou diskusi akademických i celospolečenských témat byl inspirací pro kolegy i studenty.

Čest jeho památce.