Statut fakultních škol získala gymnázia Jateční a Lovosice

Přírodovědecká fakulta rozšířila spolupráci na úrovni fakultních škol se dvěma významnými subjekty: Gymnáziem Ústí na Labem Jateční a Gymnáziem Lovosice.

Zástupci Přírodovědecké fakulty v čele s děkanem doc. RNDr. Michalem Varady, Ph.D., vedoucí Centra podpory přírodovědného vzdělávání doc. PhDr. Kateřinou Jančaříkovou, Ph.D., a proděkanem pro studium RNDr. Martinem Švecem, Ph.D., navštívili obě vzdělávací instituce osobně. K podpisu smluv došlo přímo na půdě obou gymnázií.

“Spolupráce s fakultními školami je pro nás nesmírně důležitá. Těší nás, že můžeme přispívat k rozvoji přírodních věd již na gymnáziích, ze kterých se často rekrutují budoucí vědci i učitelé přírodovědných oborů, jichž je v současnosti velký nedostatek. Zde se navíc jedná o gymnázia, která jsou v bezprostřední blízkosti naší fakulty, ve městech s rozvinutým chemickým průmyslem,” vysvětluje děkan Přírodovědecké fakulty.

Díky osobní návštěvě měli členové vedení Přírodovědecké fakulty možnost seznámit se se zástupci obou gymnázií, nahlédnout do učeben a poznat tak zaměření i atmosféru každé z nových fakultních škol.

Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem
Gymnázium Lovosice

#scienceUJEP