Karierní den děčínského gymplu představil studium na UJEP

Absolventi děčínského gymnázia se představili již coby studenti vysokých škol v rámci akce “Karierní den”.

Na půdě Gymnázia děčín se představili také studenti Přírodovědecké fakulty UJEP. Bývalí gymnazisté, kteří momentálně studují na různých vysokých školách po republice, měli současným studentům třetích a čtvrtých ročníků předat informace, zkušenosti a postřehy, které by jim pomohly vybrat budoucí vysokou školu.

Silné zastoupení zde měla právě Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Za Přírodovědeckou fakultu se prezentovaly katedry biologie a chemie. Studenti se podle svých zájmů přihlásili na několik workshopů.

“U mého stánku se tak vystřídalo zhruba 20 mladých lidí se zájmem o přírodní vědy. Nejprve jsme si představili celou univerzitu, pak fakultu, a nakonec katedru biologie. Studenti byli šikovní, nezdráhali se se mnou diskutovat, pokládali věcné dotazy a pohotově odpovídali, když jsem se ptala já. U většiny z nich bylo vidět, že mají vážný zájem věnovat se přírodním vědám při studiu i v budoucí kariéře. Na závěr jsem se jich ptala, jak by celou akci zhodnotili a reakce byly velmi kladné. Studenti si pochvalovali, že získali o školách informace, k jakým by se jinou cestou zřejmě nedostali. I z mého pohledu se akce povedla a ocenila bych, kdyby se konala už v době, kdy jsem na vysokou měla nastoupit já,” přiblížila studentka katedry biologie Tereza Krollová a dodala: “Doufám, že se s některými ze studentů už brzy budu potkávat u nás na UJEPu a že budou se svou volbou spokojeni, tak jako já.”

#scienceUJEP