Ceny rektora mířily také na CENAB a CPPV

Rektor doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rozdal celkem 16 Cen rektora. Mezi nimi byly i dvě oceněné z Přírodovědecké fakulty UJEP.

Cenu za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd obdržela z rukou rektora Baleje Mgr. Olga Šebestová Janoušková, Ph.D., akademická pracovnice Centra nanomateriálů a biotechnologií PřF UJEP. Cenu za knihu roku v oblasti společenské, humanitní a umělecké získala doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., v zastoupení širšího autorského kolektivu didaktiků, z Centra podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP za knihu Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání: metodická příručka pro učitele biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky, matematiky a lektory environmentální výchovy. Oběma ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za vynikající práci pod hlavičkou naší fakulty.

Ceny rektora jsou udělovány za špičkové a excelentní výsledky v oblastech technických, přírodních, humanitních a společenských věd, za mimořádný umělecký počin, aplikovaný výzkum, knihu roku v technické, přírodovědecké, ekonomické, společenské, humanitní či umělecké oblasti, a také pro studenty za mimořádné výsledky v tvůrčí činnosti a nejlepší sportovní výsledky.

Za vynikající výsledky jsou předávána ocenění ve dvou kategoriích, z nichž jedna cíleně podporuje a motivuje pracovníky do 35 let, kteří na UJEP úspěšně startují svoji vědeckou kariéru.

Součástí předávání Cen rektora je od nepaměti také slavnostní předávání stipendií univerzitních donátorů nejlepším, nejaktivnějším a úspěšným studentům UJEP. Za akademický rok 2021/2022 bude oceněno 22 studentek a studentů celkovou částkou 225 000 Kč.

Tradičně nejvíce studentů oceňuje Biskupství litoměřické prostřednictvím Jeho Excelence Mons. Jana Baxanta, který za předešlý akademický rok předá hned šest jednorázových stipendií ve výši 20 000 Kč. Vysoký počet studujících si přijde letos i pro ocenění statutárního města Teplice, stipendium získá 5 mladých lidí s bydlištěm v Teplicích.

Předávání Cen rektora bude poslední akce, kdy si na krk pověsím slavnostní řetěz, jednu z univerzitních insignií. Za těch osm let ve funkci rektora byl tento řetěz mnohokrát velmi a velmi těžký, ale při těchto příležitostech je tomu naopak. Vezmu si jej velmi rád,“ uzavírá Martin Balej.

Ceny rektora UJEP jsou předávány v konci roku u příležitosti narození patrona ústecké univerzity – Jana Evangelisty Purkyně. Jedná se o jednu z nejprestižnějších akcí UJEP.

Od roku 2001 rektoři ústecké univerzity udělují Ceny rektora. Vyjadřují jimi respekt k vykonané práci zaměstnanců a studentů. Každoročně je vybírá speciální komise a předkládá rektorovi ke schválení.

Za 21 let této tradice bylo Cenami rektora ohodnoceno více než 300 vynikajících pracovníků a studentů ústecké univerzity. V průběhu času se předmět ocenění drobně proměňoval, jak se měnily strategické záměry univerzity i osobnosti, které UJEP vedly. V roce 2022 bude předáno 13 Cen rektora šestnácti oceněným osobám v celkové částce 245 000 Kč.

#scienceUJEP