Magda Škvorová: „Je jen tady a teď.“

Publikujeme rozhovor, který vyšel v časopisu Silverius.

Ing. Magda Škvorová, Ph.D., je odbornou asistentkou na katedře chemie Přírodovědecké fakulty UJEP. Její prací je vést fyzikálně-chemické předměty i vědecký výzkum, veřejnost ji zná nejčastěji z chemických show, popularizačních přednášek či exkurzí. Magda je prostě člověk, kterého by málokdo spojoval s něčím jiným, než je chemie. Proto mile překvapí, čemu se věnuje „po škole“. 

Magdi, prozraď nám, proč jsi začala malovat, kreslit? Byla to vždy tvá záliba?

Jsem naprosto technický typ, vždycky jsem byla. Jako dítě jsem toho sice zkusila mnoho, včetně malování, ale nikdy mě to skutečně nechytlo. Teprve když přišel rok 2019 a s ním mnoho izolací a opatření, napadlo mě, že by malování nemusela být špatná forma relaxu.

Objevila jsi tedy svůj nový talent?

No, nejdřív vlastně vůbec ne, bylo to jen malování podle předloh. Ale moc se mi to zalíbilo, a tak jsem zkusila vytvořit něco vlastního. Můj první obrázek byl les akrylovými barvami a ten pocit vlastní tvorby mě nadchl. Zkusila jsem pár online kurzů, dle rady zkušených vzala do ruky obyčejnou tužku a začala nejprve kreslit. Později jsem objevila akvarel, okouzlila mě jeho krása a jemnost. Stále se snažím najít správnou cestu, jak jej používat. Jedná se o poměrně těžkou techniku a vlastně mám pocit, že nikdy dopředu nevím, co nakonec na papíře dostanu, v tom je ale zároveň jeho kouzlo. 

Co ti to dává?

Kreslení a malování je pro mě forma relaxace a odpočinku od stresu, který mi přináší život. Jako pracující máma dvou dětí občas potřebuji vypnout a naplnit hlavu něčím úplně jiným, než je chemie nebo třeba úklid bytu. U kreslení totiž nelze myslet na nic jiného, než se plně soustředit na tvorbu. Je jen tady a teď. Vyčistím si tak kompletně myšlenky.

Co tě baví víc, malba nebo kreslení?

Jako první jsem začala malovat, ale není to úplně dobrý nápad. Musíš se naučit správně dívat a kreslení je rozhodně cesta, jak se to naučit. Mám tak s sebou na cestách neustále nějaký svůj skicák, do kterého se snažím zachytit, co mě napadne nebo co právě vidím. Zároveň při malování akvarelem je základ si udělat dobrou skicu, která ti pomůže do obrázku následně zasadit správně barvy a jejich intenzitu. Nakonec člověk vezme do ruky štětec a snaží se vystihnout to, co na obrázku chce mít. Zkoušela jsem malovat a kreslit i suchým pastelem, tato technika je hodně zajímavá. Člověk propojuje malování a kreslení přímo v průběhu tvorby. Takže odpověď na otázku je, že vlastně obojí, protože u mě to jde ruku v ruce. 

Co tvé okolí, rodina, jak na tvou tvorbu reagují?

Rodina reaguje kladně. Ráda s dětmi něco tvořím, i když je pravda, že čím jsou starší, tím je takto stráveného času méně. Mají svoje vlastní zájmy. Ale moje obrázky se jim většinou líbí. Starší syn je velký kritik a občas hodnotí, co by kde udělal jinak. Manžel mě podporuje. Ví, že mi to přináší radost a klid do života. Moji rodiče mi často nějaký obrázek „ukradnou“ a dají si ho zarámovat na zeď. Pár obrázků jsem namalovala pro své známé a kolegy v práci k narozeninám nebo jako poděkování. Nejvíce jich má pravděpodobně pan Novotný, který provozuje mou oblíbenou kavárnu u nás na fakultě. Provádíme výhodný obchod –⁠ obrázek za dobrou kávu. ☺

Čemu se ještě kromě malování věnuješ? 

Pokud se nevěnuji dětem nebo nepracuji, tak moc ráda chodím ven na dlouhé procházky, a pokud přímo nemaluji venku, tak alespoň fotím budoucí náměty. Také ráda zpívám a trochu hraji na kytaru, abych se mohla doprovodit. 

Víme, co tě nabíjí mimo práci, můžeš ještě prozradit, co tě nabíjí v práci? 

Musím přiznat, že nejvíce mě baví právě pracovat s mladými lidmi v prostředí univerzity. Ta možnost předávat vlastní zkušenosti a poznatky dál a vidět, jak se student postupně posouvá při vědecké práci na společném projektu, je moc fajn. Často se taky naopak já, díky práci se studenty, naučím něco nového nebo alespoň vyslechnu jejich rady, jak co zlepšit. Jsem ráda, že jsem se zapojila do týmu, který reprezentuje fakultu a usiluje o její přiblížení lidem mimo akademickou půdu. Do těchto propagačních akcích se snažíme s kolegy zapojovat naše studenty a doufám, že i oni to vnímají jako příležitost naučit se něco nového. 

Mohla bys našim čtenářům popsat svou práci na PřF UJEP? 

Vystudovala jsem fyzikální chemii na VŠCHT v Praze a od toho se odvíjí i moje využití na katedře. Co se týče výuky, tak učím základní kurz Fyzikální chemie pro bakalářský i magisterský stupeň a Laboratoře z fyzikální chemie. Vedu i dva specializované předměty zaměřené na aplikovanou termodynamiku a fyzikálně-chemické výpočty. 

Jako odborný asistent se rovněž věnuji vědecké práci, kterou lze rozdělit na dvě oblasti. Jednou jsou molekulární simulace tekutin, konkrétně fázových rovnováh v chemicko-inženýrských procesech. Druhá oblast se věnuje experimentální fyzikální chemii, kde studujeme interakce látek ve směsích na základě dodatkových veličin a rovněž studujeme degradaci polymerních řetězců vlivem ultrazvuku. 

Jsem také členkou Akademického senátu PřF a Ekonomické komise AS PřF. Další mou funkcí na katedře chemie je plánování a realizace propagačních akcí.