Přírodovědecká fakulta a TU Drážďany spolupracují na biomedicínském výzkumu

Přírodovědecká fakulta UJEP rozvíjí spolupráci s Technickou univerzitou Drážďany. Jejich společným cílem je optimalizace zařízení pro kultivaci kmenových buněk.

Kmenové buňky nesou vysoký potenciál klinické využitelnosti při léčbě mnoha nemocí. Je však možné je izolovat pouze v malém množství. Proto se výzkumná skupina složená z týmů obou univerzit zaměřuje na studium bioreaktoru s míchanou suspenzí na bázi mikronosičů k rozšíření populace kmenových buněk.

Výzkumná skupina dr. Benjamina Kruppkeho z Institute of Material Science se zabývá bioresponzivními materiálovými systémy a bioinspirovanými kompozity a zároveň cílí na biomedicínské aplikace, kdy se jeden z jejich výzkumů věnuje kultivaci kmenových buněk. Úkolem našeho týmu bude pomocí počítačových simulací optimalizovat zařízení a proces kultivace, který by tvorbu kmenových buněk podpořil,“ doplňuje doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., z katedry chemie PřF UJEP.

Spolupráce našich dvou univerzit významně pokročila vloni česko-německou konferencí 1st PhD-Conference: Biologization, Nanotechnology, Simulation, na níž studenti doktorských studijních programů prezentovali svá výzkumná témata. Slovo dalo slovo, a tak prvotní komunikace našich začínajících vědců započala pozdější kooperaci vědeckého týmu doc. Havlici z katedry chemie naší fakulty a výzkumné skupiny dr. Kruppkeho z Drážďan,“ přibližuje RNDr. Regina Herma, Ph.D., proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy PřF UJEP.

Na nedávném společném setkání v Ústí nad Labem, které proběhlo na Přírodovědecké fakultě UJEP, oba odborné týmy prezentovaly své dosavadní aktivity i výsledky a diskutovaly o dalších možnostech spolupráce. Proběhla také exkurze po laboratořích PřF a setkání s dalším výzkumným týmem fakulty z Centra nanomateriálů a biotechnologií.

#scienceUJEP