Den otevřených dveří nabídne prohlídky, přednášky i vědecká zkoumání

Den otevřených dveří Univerzity Jana Evangelisty Purkyně představí prostory kampusu i jednotlivých fakult již 9. února 2023, a to v čase od 8 do 15 hodin.

Přírodovědecká fakulta UJEP nabídne svým návštěvníkům pestrý program. Vedle tradičních prohlídek laboratoří a přístrojů připravuje i několik zajímavých přednášek či ukázky laboratorních prací.

Nejen zájemci o studium se tak mohou těšit například na vědecké zkoumání videoher, prohlídky skleníku, želv a sklípkanů, laboratoř digitální robotiky, prezentaci obhájené bakalářské práce na téma (ne)bezpečí glutamátu sodného, výzkumné centrum CEVRAMOK i jeho technologie, 3D tiskárnu, ukázku mikrofluidních systémů, jejich výroby a využití, a i mnoho dalšího.

Podrobný program fakulty, který se uskuteční v budově CPTO i CBEO, zveřejníme v průběhu příštího týdne.

Stránky události s kompletními informacemi o Dni otevřených dveří na všech fakultách UJEP najdete na www.myjsmeujep.cz.

Pokud máte zájem o prohlídku budov přírodovědecké fakulty on-line, navštivte virtuální prohlídku.

#scienceUJEP