Zveme na přednášku “Jak se efektivněji učit aneb aby učení nebylo až tak velké mučení”

Přechod ze střední na vysokou školu s sebou nese celou řadu změn. Studenti očekávají, že se už budou učit jen to, co je zajímá a co budou potřebovat. Studium na vysoké škole však vyžaduje jiný přístup k přípravě než ten, který dominoval předchozímu typu studia. Značný rozsah nové látky – její šířka a hloubka – množství literatury, jejíž znalost je vyžadována.

Zvládnout nároky studia, a zároveň mít čas věnovat se dalším aktivitám (přátelům, koníčkům), závisí na schopnosti učit se… A právě s tou chce být nápomocna přednáška doc. RNDr. Stanislava Daniše, Ph.D., “Jak se efektivněji učit aneb aby učení nebylo až tak velké mučení”, a to v úterý 1. listopadu od 16 hodin v aule 1.01 (CPTO).

Během přednášky budou představeny strategie efektivního studia, jak lze do učení zapojit více smyslů, jak pracovat s chybou a jak překonávat neúspěchy.

Doc. Stanislav Daniš pracuje na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se zabývá zejména rentgenovou strukturní analýzou látek téměř všeho druhu a numerickými metodami. S těmito tématy také seznamuje studenty oboru Fyzika. Zároveň se zajímá o vysokoškolskou pedagogiku a snaží se zavádět lepší způsoby výuky na VŠ. Ve volném čase se věnuje popularizaci fyziky či astronomie, fotografuje, cestuje a rád pozoruje noční oblohu.

Na přednášku jsou srdečně zváni studenti i akademičtí pracovníci.

 

#scienceUJEP