Jak lépe učit ukázal inovativní workshop na půdě naší fakulty

Setkání více než 40 učitelů zeměpisu s tvůrci školních atlasů mělo na půdě Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem společný cíl – otestovat a diskutovat nové didaktické pomůcky pro rozvoj práce žáků s mapou a atlasem. Pomáhala při tom také nová Učitelská příručka. Tato příručka byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA.

Autorský kolektiv z UJEP a Kartografie Praha účastníkům představil koncepci všech didaktických pomůcek a rovněž, kam se v jejich implementaci do českého geografického vzdělávání posunul. Po společné diskuzi následovala práce ve skupinách učitelů simulujících školní třídy.
„Tento workshop jsme se rozhodli pojmout trochu jinak, proto jsme oslovili naše absolventy učitelského studia z praxe s prosbou o přípravu modelové hodiny výuky zeměpisu s využitím nového systému pomůcek. Každý z absolventů pojal svou hodinu po svém, takže si učitelé mohli sami zvolit, na kterou geografickou problematiku se zaměří,“ říká dr. Petr Trahorsch z katedry geografie a Centra podpory přírodovědného vzdělávání Přírodovědecké fakulty UJEP, který za univerzitu workshop spoluorganizoval. Učitelé si tak mohli zkusit práci s věkovými pyramidami, diskutovali problémově zaměřenou regionální geografii, realizovali návrh miniprojektu ve výuce zeměpisu a v neposlední řadě plnili úlohy vztahující se k ekosystémům.

„Učitelská příručka přibyla do systému didaktických pomůcek na jaře tohoto roku, proto jsme chtěli v praxi vyhodnotit její přínos a zároveň zjistit, jak se učitelům pracuje s Žákovským atlasem a Pracovním sešitem,“ uvádí hlavní řešitel projektu a proděkan pro vnější vztahy Přírodovědecké fakulty UJEP doc. Jan D. Bláha, a dodává, že právě vytvoření diskuzní platformy učitelů, oborových didaktiků a tvůrců školních atlasů bylo jedním z klíčových cílů projektu, jehož řešení bude na konci roku 2022 uzavřeno.

Ačkoliv jsou Žákovský atlas a další didaktické pomůcky určeny primárně žákům 2. stupně základních škol, cestu k nim si jistě najdou i žáci středních škol a další veřejnost. Kromě regionální geografie světa i Česka totiž představují také to, jak kartografové převádí realitu do mapy a jaké k tomu používají metody.

„Jelikož nebylo osobní setkání možné kvůli dvěma předchozím komplikovaným školním rokům, jsme také rádi, že jsme mohli učitele přivítat v nové budově fakulty, a pozvat je tak i na další workshopy našich oborových didaktiků,“ doplňuje doc. Jan D. Bláha.

Účastníci workshopu se shodují, že všichni odjížděli s naplněným  očekáváním: učitelé získali další motivaci a inspiraci k práci s Žákovským atlasem, Pracovním sešitem a Učitelskou příručkou, autoři pak cenné připomínky a náměty na zlepšení pro další vydání pomůcek.

„Projekt aplikovaného výzkumu je vždycky velkým dobrodružstvím, jelikož soukromý a veřejný sektor používají poněkud odlišné nástroje hodnocení výkonu. Přesto se domnívám, že naše spolupráce s firmou Kartografie Praha přinesla benefity oběma stranám, zejména pak českému vzdělávacímu systému v oblasti mapových dovedností, a věřím v další spolupráci při tvorbě nových kartografických děl,“ uzavírá doc. Jan D.  Bláha.

O příručce pro učitele se podrobněji dočtete zde.