Nejlepší práce v materiálových vědách získá cenu

Řeší vaše diplomová práce téma z oblasti materiálových věd? Týká se studia fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech? Pak se nabízí poslední šance přihlásit ji do soutěže CENA CRYTUR 2022.

První tři soutěžící přitom získají finanční odměnu: vítěz/ka 40 000 Kč, jeho školitel/ka 10 000 Kč. Porota si zároveň vyhrazuje právo udělit Čestná uznání, taktéž spojené s finančním obnosem.

Cenu vyhlašuje společnost Crytur společně s portálem CareerMarket, přihlášku do soutěže je nutné podat nejpozději do 30. 9. 2022.

Podmínky soutěže: Práce musí být obhájena v termínu 1.10.2021 – 30. 9. 2022. Diplomová práce řeší téma z oblasti materiálových věd (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech).
Autorkou/autorem musí být studentka/studentem české či slovenské vysoké školy.
Přihlášku podává studentka/student písemně, přikládá posudek školitelky/školitele a Čestné prohlášení o autorství.
Práce musí být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Více informací hledejte oficiálním webu soutěže: https://cenacrytur.cz/, podklady k přihlášce a veškeré podmínky pod následujícím odkazem: https://cenacrytur.cz/o-soutezi/.

Všem našim studentům (ale samozřejmě i těm ostatním), kteří se rozhodnou do soutěže přihlásit, držíme palce!