Doktorandům nabízíme zahraniční stáž

Přírodovědecká fakulta UJEP vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční stáž v délce jednoho semestru hostitelské instituce pro studenty doktorských studijních programů:

  • P0719D110003 Aplikované nanotechnologie (společně s Ústavem anorganické chemie AV ČR)
  • P0533D110049 Aplikované iontové technologie (společně s Centrem výzkumu Řež, s.r.o. a Ústavem jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.)

Budeme od vás potřebovat:

  • Stručný motivační dopis s předpokládanou náplní stáže a očekávaným přínosem pro studenta a téma jeho výzkumu
  • Přehled dosažených výsledků výzkumu (publikace, včetně podaných k recenznímu řízení, patenty včetně podaných, konferenční příspěvky a další výstupy, projekty podané a získané)
  • Přehled pedagogických aktivit (přímá výuka, pomoc s výukou, vedení bakalářských a diplomových prací)
  • Přehled dalších činností hodných zřetele (popularizační akce, výpomoc při akcích univerzity apod.)
  • Doporučení od vedoucího disertační práce
  • Vyjádření zájmu ze strany zahraničního partnera
  • Prohlášení zahraničního partnera o délce semestru hostitelské instituce

Žádost doručte elektronicky Kateřině Marešové na e-mail katerina.maresova@ujep.cz, a to nejpozději do 30. 9. 2022.

Stáž bude realizována na území EU. Pobyt je třeba uskutečnit a vykázat do 30. 6. 2023

Více informací najdete pod odkazem a v přiloženém dokumentu.

#scienceUJEP