Mezinárodní konference zahájí na PřF projekt MATun

Na půdě Přírodovědecké fakulty UJEP se ve čtvrtek 30. května uskuteční zahajovací konference projektu “MATun: Svět materiálů – Univerzity spolu”. Projektoví partneři Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a Technická univerzita v Drážďanech (TU Dresden) společně představí projekt, který zvýší v rámci spolupráce rozsah a kvalitu vzdělávání studentů. 

Projekt MATun „Svět materiálů – Univerzity spolu“ je jedním z projektů vybraných k financování v rámci programu Interreg Česko – Sasko 2021 – 2027. V rámci tříletého projektu budou iniciovány společné výzkumné projekty, též dojde k zintenzivnění spolupráce s firmami přeshraničních regionů a k užší spolupráci se středními školami pro zvýšení zájmu o studium materiálových věd.

Účastníky konference přivítá vedení obou univerzit i zapojených fakult, odborní koordinátoři projektu představí vědeckou činnost materiálových věd v Ústí nad Labem i v Drážďanech, v rámci příspěvků bude představena i dosavadní spolupráce v příhraničí a možnosti vzdělávání v oblasti materiálových věd pro studenty středních škol a příležitosti pro podnikatele. Konferenci zakončí prohlídka laboratoří Přírodovědecké fakulty UJEP a Fakulty životního prostředí UJEP.

Celá konference bude simultánně tlumočena CZ/DE a doprovodí ji výstava posterů ve vestibulu Centra přírodovědných a technických obor (CPTO).

Kompletní PROGRAM konference.

#scienceUJEP