Na workshop k rozvoji mapových dovedností se hlaste do 31. srpna

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP pořádá ve spolupráci s nakladatelstvím Kartografie Praha workshop pro učitele zeměpisu s názvem Využití nového systému didaktických pomůcek při rozvoji mapových dovedností. Akce se bude konat v úterý 27. 9. 2022 od 9.30 hodin v prostorách Přírodovědecké fakulty. Na workshop zveme právě učitele a učitelky zeměpisu, protože cílem naplánovaných aktivit bude představit v Česku ojedinělý systém didaktických kartografických pomůcek (Žákovský atlas, Pracovní sešit, Učitelská příručka) a prostřednictvím praktických ukázek hledat edukační potenciál tohoto systému ve výuce geografie na druhém stupni základních škol a na víceletých gymnáziích.

Více informací o workshopu včetně přihlašovacího formuláře na akci naleznete v prvním cirkuláři na konci této zprávy; účast na workshopu je zdarma a přihlašovat se je možné do 31. 8. 2022.

Workshop je pořádán jako součást projektu aplikovaného výzkumu podpořeného Technologickou agenturou ČR.

Kolegyně a kolegy, kteří pravidelně navštěvují akce pro učitele pořádané katedrou geografie upozorňujeme, že v letošním kalendářním roce nebudeme pořádat listopadový Den učitelů zeměpisu, neboť nechceme akce pro učitele v tak krátkém časovém horizontu dublovat.

V případě dotazů je možné kontaktovat dr. Petra Trahorsche

První cirkulář workshopu Využití nového systému didaktických pomůcek při rozvoji mapových dovedností

#scienceUJEP