Kemp informatiky děti baví. Ještě je možnost se hlásit

První turnus příměstského tábora na Katedře informatiky PřF UJEP je u konce. Děti kromě popularizačně-naučných aktivit pravidelně navštěvují hodiny tělocviku.

“Kromě stavebnic, robotiky nebo například dronů, si děti užívají také nezbytný pohyb,” upřesnil organizátor příměstských táborů na katedře informatiky RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Další turnus začíná už v příštím týdnu. Některé termíny ještě nejsou plně obsazené, rodiče tak mohou své děti po domluvě přihlásit. Více informací najdete pod odkazem https://di.sci.ujep.cz/2022/02/2022-primestske-tabory/