Promoce zaplnila červenou aulu. Podívejte se na fotografie

Letos poprvé v červené aule MFC složili absolventi Přírodovědecké fakulty UJEP promoční slib spondeo ac polliceor, čímž někteří z nich definitivně završili svá studentská léta.

Promoční akt se odehrál za přítomnosti doc. RNDr. Michala Varady, Ph.D., děkana Přírodovědecké fakulty UJEP, a doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která je již neodmyslitelně zapsána v srdcích všech úspěšných absolventů jako jejich alma mater.

Sál naplnilo celkem 56 absolventů,  jedenáct z nich přijalo do rukou magisterský, čtyři inženýrský a tři doktorský titul. Slavnostní atmosféru podtrhl hudebním doprovodem již téměř tradičně Václav Krahulík.

Absolventům naší fakulty, kterých je v letošním roce celkem 71, přejeme hodně úspěchů na jejich další cestě životem.

Kompletní fotogalerii najdete zde.