Vedení města Teplice navštívilo naší fakultu

Dne 5. 12. 2023 navštívila náměstkyně primátora s působností ve školství Monika Peterková spolu s vedoucí odboru Martinou Houdkovou Přírodovědeckou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. 

V návaznosti na předchozí setkání je na půdu fakulty pozvala proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy Regina Herma, která náměstkyni primátora a vedoucí odboru školství provedla fakultou. Obě dámy tak měly možnost prohlédnout si prostory fakulty a nový kampus univerzity. Proběhla také návštěva děkana fakulty, kde všichni společně pak diskutovali další spolupráci v rámci škol, a také možnosti otevírání dalších učitelských oborů a kvalifikaci učitelů.

#scienceUJEP