GEOEDU: Centrum katedry geografie učí myslet prostorově

To, jak podstatnou roli hraje v našem každodenním rozhodování geografický prostor, si málokdy uvědomujeme. Geograficky myslíme, i když jen hledáme, kudy se nejrychleji dostat do restaurace za přáteli, nebo když hledáme školu, do které budou chodit naše děti. Přesto se výuce zeměpisu ve školách nepřikládá taková důležitost v porovnání s jinými předměty. Tento přístup by ráda změnila katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Založila proto novou vědecko-výzkumnou část s názvem Centrum geografie vzdělávání a vzdělávání v geografii (GEOEDU).

Centrum zastřešuje dvě zdánlivě odlišné vědecko-výzkumné aktivity některých zaměstnanců katedry geografie. Zastupuje je Sekce geografie vzdělávání a Sekce vzdělávání v geografii.

 „Rozdělení do těchto oblastí má svá opodstatnění. Vzdělávání v geografii řeší, jak vyučovat zeměpis tak, aby byl v souladu s požadavky 21. století. Sekce geografie vzdělávání se pak snaží ukázat, jak geografická realita ovlivňuje samotné vzdělávání a školství. Co způsobuje, že jsou základní školy v jednom městě, v jenom regionu rozdílné, že výběr některých z nich rodiče upřednostňují před jinými. Nebo proč je pro starostu na venkově důležité mít v obci školu? I takovými otázkami se tato sekce zabývá,“ upozornila RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D., která se v GEOEDU věnuje právě geografii vzdělávání.

Řešíme často mezioborové projekty a všimli jsme si, že to, co se odehrává v samotných školách, je zkoumáno systematicky a dlouhodobě. Ale to, jaké jsou vztahy mezi školami či obcemi, v nichž se nacházejí, mezi školami ve městech a na venkově, tomu taková pozornost věnovaná není, ačkoliv to silně ovlivňuje lokální a regionální rozvoj,“ dodal další člen týmu, Mgr. Petr Meyer.

Součástí vědecko-výzkumného centra GEOEDU je i Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D., který na adresy učitelů zeměpisu po celém Česku aktuálně rozesílá inovativní produkt. Hovoří o něm jako o editovatelných obrysových mapách. „Obrysové mapy používané při testech ze zeměpisu zná asi každý, ať už učitel, nebo si je pamatujeme z našich vlastních školních let. Náš autorský kolektiv v rámci druhé Sekce vzdělávání v geografii vyvinul takové obrysové mapy, ve kterých si má učitel možnost sám zvolit, které místopisné prvky se ve výsledné obrysové mapě zobrazí, a které nikoli. Může tak přizpůsobit výuku s ohledem na specifika svých žáků a výukové cíle. Nikdo mu nepodsouvá žádný hotový produkt, ze kterého už nejde nic vymazat nebo přidat. Provede to jednoduše prostředí MS Powerpoint, které je pro vyučující známé a nepotřebují k němu speciální software či registraci,“ přiblížil Mgr. Petr Trahorsch.  

Více informací o editovatelných obrysových mapách zde.

S nově vzniklým centrem GEOEDU se zájemci mohou seznámit například prostřednictvím workshopu pro učitele zeměpisu s názvem Využití nového systému didaktických pomůcek při rozvoji mapových dovedností (úterý 27. 9. 2022 od 9:30 h na Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem), kde bude představen v Česku ojedinělý ucelený systém didaktických kartografických pomůcek (Žákovský atlas, Pracovní sešit a Učitelská příručka).

Více informací o workshopu zde.

Kontakt: Mgr. Petr Meyer, petr.meyer@ujep.cz, 475 286 768