Známe budoucího děkana. Michal Varady ve funkci pokračuje

Ve středu 8. června 2022 proběhla v budově CPTO volba kandidáta na jmenování děkanem Přírodovědecké fakulty UJEP.

Kandidátem na jmenování děkanem PřF UJEP pro funkční období 2022-2026 byl zvolen doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.

Gratulujeme!

Protokol o průběhu a výsledcích volby kandidáta na jmenování děkanem 2022