Rozhovor s Hanou Auer Malinskou

Mgr. Hana Auer Malinská, Ph.D. vystudovala molekulární biologii na Masarykově Univerzitě v Brně a pracuje především s rostlinami. Věnuje se rostlinné genetice, fyziologii a biotechnologii. Vede katedru biologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Co pro Vás znamená udržitelnost?
Proč jste se rozhodla věnovat oblasti, která s udržitelností a globální klimatickou změnou souvisí?

Vyrostla jsem na vesnici, tehdy se tomu sice neříkalo „udržitelnost“, ale lidé se tam chovali tak, že z přírody brali a zase do ní vraceli. Bylo to pro mě přirozené a během studia jsem navíc zjišťovala, jak přírodní zákonitosti fungují. Mimo jiné i to, že dnes ve „velkoformátovém“ hospodářství není možné při udržení stejné ho množství, a hlavně ceny zemědělských produktů. To je jedna z oblastí mého zájmu. Ano, problematika udržitelnosti s klimatickými změnami velmi úzce souvisí. Plodiny totiž reagují na jakýkoli diskomfort stresovou reakcí. Záleží, jak silný stres je a jak dlouho trvá, ale nejčastěji jeho účinky pozorujeme jako úbytek výnosu. A tomu se samozřejmě snažíme zabránit. Pomocí tzv. „primingu“, což by se dalo přirovnat k lidskému otužování, zkoumám, jak pomoci rostlinám, aby byly odolnější vůči různým změnám prostředí, například suchu, nebo horku.

Zdroj: genderaveda.cz
Odkaz na celý článek

Zdroj: www.facebook.com/NKCgenderaveda
Odkaz na celý článek