Magnetická rezonance také na UJEP

Prvenství v rámci regionu severních Čech si připsala Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, když byl na katedře chemie Přírodovědecké fakulty UJEP koncem roku 2020 pro vědecké a výukové účely instalován výjimečný přístroj – spektrometr nukleární magnetické rezonance (zkratkou NMR).
Kde jinde daný spektrometr hledat, než v nedávno otevřeném Centru přírodovědných a technických oborů UJEP, které se již v době své výstavby profilovalo jako budoucí univerzitní středisko vědy a výzkumu v oblastech exaktních věd. Současné aktivity místních akademiků i vědců tyto tendence jenom potvrzují.

Zdroj: www.zitusti.cz,

Zdroj: www.facebook.com/opvvv
Odkaz na celý článek