Výběrové řízení na obsazení místa samostatné/ho referentky/referenta oddělení pro vnější vztahy PřF – JIŽ PROBĚHLO

Děkan PřF UJEP vypisuje výběrové řízení na obsazení místa samostatné referentky/samostatného referenta oddělení pro vnější vztahy Přírodovědecké fakulty. Přihlášky s motivačním dopisem, stručným profesním životopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání zasílejte elektronicky do 23. ledna 2022 na personalni@ujep.cz. Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Bližší informace k VŘ