YouTube: Astronomické vybavení na Přírodovědecké fakultě

V rámci naší platformy Science UJEP vznikla další série videí, v nichž postupně představíme našim příznivcům další výzkumníky, laboratoře a výzkumnou infrastrukturu Přírodovědecké fakulty.

Ve druhém videu z této série představí dr. Jindřich Matoušek z katedry fyziky astronomické vybavení na naší fakultě.

Science UJEP #09 Astronomické vybavení na PřF

Staňte se odběrateli našeho YouTube kanálu.

#ScienceUJEP