Proběhly první “pocovidové” promoce Přírodovědecké fakulty

Téměř po dvouleté pauze kvůli covidové situaci se v pátek 8. října 2021 v prostorách Muzea Ústí nad Labem uskutečnily slavnostní promoce Přírodovědecké fakulty UJEP.

Ve čtyřech kolech si pro své diplomy přišlo téměř 90 absolventů bakalářského a magisterského studia.

Všem absolventům blahopřejeme.