Zemřel profesor Ivan Netuka z MFF UK

V návaznosti na zprávy MFF UK a MŠMT s hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 14. října 2020 zemřel ve věku 76 let prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., profesor Univerzity Karlovy, s nímž spolupracovala některá pracoviště naší fakulty.

Ivan Netuka se narodil 7. 7. 1944 v Hradci Králové. Vystudoval aplikovanou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Stal se mezinárodně uznávaným odborníkem v matematické analýze, předním představitelem pražské školy teorie potenciálu a autorem či spoluautorem monografií a významných matematických prací. Aktivně se účastnil mnoha desítek prestižních konferencí v oboru, velmi často jako zvaný řečník. Dlouhodobě se věnoval také historii matematiky.

Profesor Netuka byl v roce 2008 jmenován Vládou ČR do předsednictva Grantové agentury ČR, od roku 2014 stál v jejím čele. V roce 2016 a znovu v roce 2018 jmenovala Vláda ČR profesora Netuku členem Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pro obor fyzika.

Odchodem Ivana Netuky ztrácíme nejen erudovaného matematika a vysokoškolského odborníka, ale i nesmírně laskavého a přátelského člověka se smyslem pro humor.

Čest jeho památce.