Aktualizace pokynů a informací k distanční výuce a provozu

V návaznosti na Usnesení Vlády ČR ze dnů 12. a 21. října 2020 byly aktualizovány pokyny a nařízení INFO COVID-19 na webu fakulty.

Věnujte jim prosím pozornost!