Covid-19: zdroje informací a pokyny

Do budov PřF UJEP mají zakázáno vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

V budovách dodržujeme zásadu 3R: roušky – rozestupy – ruce (dezinfekce) a, pokud to charakter laboratorního prostředí neznemožňuje, v místnostech pravidelně větráme.

Informace pro studenty PřF UJEP

Od 18. 9. je v souladu s platnými mimořádnými opatřeními povinné ve všech prostorách budov PřF, i během studijních aktivit (výuka, zkoušení aj.), nosit roušky, případně jinou ochranu dýchacích cest.

Všichni studenti mají povinnost v případě příznaků onemocnění Covid-19:

 • se zdržet přítomnosti v prostorách PřF UJEP,
 • navštívit svého ošetřujícího lékaře
 • a v případě potvrzení onemocnění o této skutečnosti neprodleně informovat ing. Věru Výbornou: vera.vyborna@ujep.cz, telefon: 475 28 6320, mobil: 724 272 747) z referátu BOZP a vedení fakulty covid.prf@ujep.cz ,
 • povinnost hlášení se vztahuje na jakékoliv opatření související s výskytem Covid-19, např. nařízenou karanténu.

Doporučení pro studenty, pokud:

 1. mají příznaky obecně virového onemocnění
  • kontaktujte telefonicky/e-mailem svého praktického lékaře, nebo pohotovost a dbejte jejich pokynů,
  • i bez doporučení lékaře zůstaňte v domácím prostředí a požádejte vyučující o omluvu z povinné účasti na výuce,
  • dodržujte hygienická opatření a zásady karantény,
  • další pokyny Krajské hygienické stanice ÚnL.
 2. mají pozitivní výsledek testu na Covid-19
  • dodržujte pravidla izolace a dbejte pokynů lékaře,
  • informujte ing. Věru Výbornou: vera.vyborna@ujep.cz, telefon: 475 28 6320, mobil: 724 272 747) z referátu BOZP a vedení fakulty covid.prf@ujep.cz ,
 3. se setkali s osobou pozitivně testovanou na Covid-19
  • informujte ing. Věru Výbornou: vera.vyborna@ujep.cz, telefon: 475 28 6320, mobil: 724 272 747) z referátu BOZP a vedení fakulty covid.prf@ujep.cz ,
  • vyčkejte a dbejte pokynů Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem, nebo hygienické stanice v místě vašeho bydliště při případném trasování kontaktů,
  • dodržujte hygienické opatření,
  • preventivně používejte ochranné prostředky dýchacích cest i mimo dosah nařízení MZ ČR (při setkání se studenty, kolegy, přáteli, učiteli),
  • omezte svou účast na hromadných akcích,
  • další pokyny Krajské hygienické stanice ÚnL.

Informace pro zaměstnance PřF UJEP

Od 18. 9. je v souladu s platnými mimořádnými opatřeními povinné ve všech prostorách budov PřF nosit roušky, případně jinou ochranu dýchacích cest. Výjimku mají během výuky přednášející.

Všichni zaměstnanci mají povinnost v případě příznaků onemocnění Covid-19:

 • se zdržet přítomnosti v prostorách PřF UJEP,
 • navštívit svého ošetřujícího lékaře
 • a v případě potvrzení onemocnění o této skutečnosti neprodleně informovat ing. Věru Výbornou: vera.vyborna@ujep.cz, telefon: 475 28 6320, mobil: 724 272 747) z referátu BOZP a vedení fakulty covid.prf@ujep.cz ,
 • povinnost hlášení se vztahuje na jakékoliv opatření související s výskytem Covid-19, např. nařízenou karanténu,
 • další pokyny pro příznaky respiračního onemocnění: Krajská hygienická stanice ÚnL.

Informace přímo z KHS v Ústí nad Labem:

V tuto chvíli jsou všechna odběrová místa v Ústí nad Labem zcela přeplněna, není proto již možné otestovat všechny pracovní kontakty od pozitivně otestovaných osob. Pokud tedy má někdo na pracovišti zdravotní potíže (chřipkového typu), může se nechat naindikovat k odběru přes svého praktického lékaře: ten zadá elektronickou žádanku k odběru, dotyčný si vybere sám odběrové místo a podstoupí PCR test (výtěr z nosu). Je však třeba upozornit, že v tuto chvíli se tvoří několikahodinové fronty, takže pokud to opravdu není nutné, obecně se nedoporučuje test požadovat (v čekací frontě stojí osoby jak zdravé na kontrolní test, tak nemocné s příznaky).
Pokud bude mít někdo zdravotní potíže a nebude test z výše uvedených důvodů podstupovat, ať si nechá vystavit pracovní neschopnost od svého praktického lékaře na dobu 10 dnů (stejná doba karantény nařízená jak pro osoby v kontaktu, tak osoby pozitivně otestované), a v případě ústupu potíží může fungovat 11. den bez omezení (nutné být alespoň 3 dny bez obtíží).
V případě osob bez zdravotních potíží je možné normálně na pracoviště docházet s tím, že se na dobu 10 dnů omezí v běžném fungování (tzn. nevyhledávat žádné skupinové akce, z práce zařídit nutný nákup a domů, vyvarovat se návštěv osob, které patří do rizikové skupiny – senioři, nemocní, malé děti apod.).
V případě jakýchkoli dotazů se, prosím, obracejte na KHS, pokud se však bude jednat o konzultace týkající se zdravotních potíží a léčebných postupů, doporučujeme řešit se svými praktickými lékaři. Děkujeme za pochopení.

Doporučení pro vyučující, pokud:

 1. je kontaktuje vedení fakulty, ing. Věra Výborná či přímo student, který má příznaky obecně virového onemocnění a neúčastnil se výuky či jiných studijních aktivit
  • doporučujeme omluvit jeho nepřítomnost na povinné výuce.
 2. je kontaktuje vedení fakulty, ing. Věra Výborná či přímo student, který má příznaky obecně virového onemocnění a účastnil se výuky či jiných studijních aktivit
  • pokud Vás informuje přímo student, sdělte tuto informaci vedení fakulty na e-mail covid.prf@ujep.cz, nebo na tel.: 475 28 6655,
  • dodržujte hygienická opatření (častější větrání, mytí rukou, …),
  • preventivně používejte ochranné prostředky dýchacích cest i mimo dosah nařízení MZ ČR (při setkání se studenty, kolegy, přáteli),
  • omezte svou účast na hromadných akcích.
 3. je kontaktuje vedení fakulty, ing. Věra Výborná či přímo student, který má pozitivní výsledek testování na Covid-19 a neúčastnil se výuky či jiných studijních aktivit
  • pokud Vás informuje přímo student, sdělte tuto informaci vedení fakulty na e-mail covid.prf@ujep.cz, nebo na tel.: 475 28 6655.
 4. je kontaktuje vedení fakulty, ing. Věra Výborná či přímo student, který má pozitivní výsledek testování na Covid-19 a účastnil se výuky či jiných studijních aktivit
  • pokud Vás informuje přímo student, sdělte tuto informaci vedení fakulty na e-mail covid.prf@ujep.cz, nebo na tel.: 475 28 6655,
  • vyčkejte a dbejte pokynů Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem nebo hygienické stanice v místě bydliště při případném trasování kontaktů,
  • dodržujte zásady karantény – je-li vám nařízena,
  • není-li vám karanténa nařízena, pak preventivně používejte ochranné prostředky dýchacích cest i mimo dosah nařízení MZ ČR (při setkání se studenty, kolegy, přáteli),
  • je-li to možné, po dohodě s vaším vedoucím katedry převeďte výuku do on-line podoby,
  • dodržujte hygienická opatření,
  • omezte svou účast na hromadných akcích. te svou účast na hromadných akcích,
  • další pokyny Krajské hygienické stanice ÚnL.

S případnými dotazy, návrhy či připomínkami, které se týkají provozu přímo na fakultě, se obracejte na krizový e-mail PřF UJEP: covid.prf@ujep.cz . Ostatní dotazy prosím směřujte na odborníky (lékaře, hygieniky).


Důležité odkazy

Aktuální opatření vedení PřF UJEP jsou uvedena výše.

Všechna mimořádná opatření a doporučení jsou vždy aktuálně k dispozici na speciálním webu ministerstva zdravotnictví

Klíčová vládní opatření naleznete na webu vlada.cz.

Pro aktuální situaci a doporučení týkající se Ústeckého kraje sledujte webové stránky Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem.