Covid-19: zdroje informací a pokyny

Na základě Mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest, ve znění účinném k 31 .8. 2021 mají pracovníci vysokých škol, neakademičtí pracovníci i studenti povinnost nosit ochranu dýchacích cest (respirátory) uvnitř budov VŠ.  Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátorů) se nevztahuje na:

a) studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

b) studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,

c) akademické pracovníky při poskytování vzdělávání,

d) zkoušeného a zkoušejícího při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry.

Pokud studenti sedí na místech s dostatečnými rozestupy nemusí mít při výuce ani zkoušce respirátor. Akademik, který vzdělává nebo zkouší, také nemusí mít při zachování rozestupu respirátor. Ochranu dýchacích cest je nutno nasadit neprodleně po ukončení výuky či zkoušení. Neakademičtí pracovníci nemají v nošení ochrany dýchacích cest žádnou výjimku.

Studentům bylo doporučeno, aby se nechali včas očkovat.

Pravidla a zásady v budovách PřF UJEP

V budovách dodržujeme zásadu 3R: respirátory – rozestupy – ruce (dezinfekce) a, pokud to charakter laboratorního prostředí neznemožňuje, v místnostech pravidelně větráme. Apelujeme na precizní dodržování hygienických a epidemických opatření. V návaznosti na mimořádné opatření MZ ČR je od 1. března 2021 do odvolání nařízeno používat k ochraně horních cest dýchacích respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95 (detaily viz uvedené opatření).

I nadále platí nařízení, že do budov PřF UJEP mají zakázáno vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Informace pro studenty PřF UJEP

V souladu s platnými mimořádnými opatřeními je povinné ve všech prostorách budov PřF nosit ochranu dýchacích cest, a to dle aktuálních požadavků (viz výše).

Aktuální informace knihovny UJEP

Všichni studenti mají povinnost v případě příznaků onemocnění Covid-19:

 • se zdržet přítomnosti v prostorách PřF UJEP,
 • navštívit svého ošetřujícího lékaře
 • a v případě potvrzení onemocnění o této skutečnosti neprodleně informovat ing. Věru Výbornou: vera.vyborna@ujep.cz, telefon: 475 28 6320, mobil: 724 272 747) z referátu BOZP a v souladu s příkazem děkana 8/2020 vedení fakulty covid.prf@ujep.cz ,
 • povinnost hlášení se vztahuje na jakékoliv opatření související s výskytem Covid-19, např. nařízenou karanténu.
 • další pokyny Krajské hygienické stanice ÚnL

Informace pro zaměstnance PřF UJEP

V souladu s platnými mimořádnými opatřeními je povinné ve všech prostorách budov PřF nosit ochranu dýchacích cest, a to dle aktuálních požadavků (viz výše).

Případné další informace pro zaměstnance

Všichni zaměstnanci mají povinnost v případě příznaků onemocnění Covid-19:

 • se zdržet přítomnosti v prostorách PřF UJEP,
 • navštívit svého ošetřujícího lékaře
 • a v případě potvrzení onemocnění o této skutečnosti neprodleně informovat ing. Věru Výbornou: vera.vyborna@ujep.cz, telefon: 475 28 6320, mobil: 724 272 747) z referátu BOZP a v souladu s příkazem děkana 8/2020 vedení fakulty covid.prf@ujep.cz ,
 • povinnost hlášení se vztahuje na jakékoliv opatření související s výskytem Covid-19, např. nařízenou karanténu,
 • další pokyny pro příznaky respiračního onemocnění: Krajská hygienická stanice ÚnL.

S případnými dotazy, návrhy či připomínkami, které se týkají provozu přímo na fakultě, se obracejte na krizový e-mail PřF UJEP: covid.prf@ujep.cz. Ostatní dotazy prosím směřujte na odborníky (lékaře, hygieniky).


Důležité odkazy a informace

Chci všeobecné informace

Všechna mimořádná opatření a doporučení jsou vždy aktuálně k dispozici na speciálním webu ministerstva zdravotnictví.
Centrální informační linka ke koronaviru (Ministerstvo zdravotnictví): 1221 (v pracovních dnech 8.00–19.00, o víkendu 9.00–16.30)

Klíčová vládní opatření naleznete na webu vlada.cz a též na COVID portále.

Chci aktuální info k situaci v Ústeckém kraji

Sledujte denně aktualizované webové stránky Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem.

 • počty v jednotlivých regionech Ústeckého kraje součástí statistik

Potřebuji pomoc

Zvýšená míra stresu, strach o zdraví a zhoršující se ekonomická situace může vyvolat nárůst počtu depresí, úzkostí i závislostí. Necítíte se dobře? Neváhejte zavolat na následující linky.

Národní krizové linky (bezplatné) – celostátní působnost:

Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 (nonstop), ZDARMA
pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let

Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop), ZDARMA
pomoc dospělým ohledně dětí (pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele)

Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA
krizová pomoc pro dospělé

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop), ZDARMA
pomoc pro oběti a pozůstalé

Linka pomoci Sociálních služeb Ústeckého kraje: 475 603 390

Infografiky

Jen společně to zvládneme
Pomáhá vlastně rouška?
Exponenciála a reprodukční číslo
Predikce jako součást reality
Prevence aneb tři druhy lidí
Číselné řady nejsou jen pro zábavu
Rouška není mateřídouška
Sociální izolace a její dopady
Superpřenašeč aneb vrtkavé R
Absolutní počet a relativní podíl