Covid-19: zdroje informací a pokyny

Od pondělí 14. 3. 2022 není nošení ochranného prostředku dýchacích cest povinné, přesto doporučujeme všem studentům a zaměstnancům, aby k sobě byli i nadále ohleduplní a v případě větší kumulace osob v místnosti nošení respirátoru min. třídy FFP2 nebo KN95 zvážili, stejně jako další pravidla 3R.

Studentům i zaměstnancům, zejména v rizikových skupinách, je doporučeno, aby se nechali proti onemocnění očkovat, resp. přeočkovat posilující dávkou.

Pravidla a zásady v budovách PřF UJEP

I nadále platí nařízení, že do budov PřF UJEP mají zakázáno vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Informace pro studenty PřF UJEP

V souladu s platnými mimořádnými opatřeními je povinné ve všech prostorách budov PřF nosit ochranu dýchacích cest, a to dle aktuálních požadavků (viz výše).

Všichni studenti mají povinnost v případě příznaků onemocnění Covid-19:

Informace pro zaměstnance PřF UJEP

V souladu s platnými mimořádnými opatřeními je povinné ve všech prostorách budov PřF nosit ochranu dýchacích cest, a to dle aktuálních požadavků (viz výše).

Případné další informace pro zaměstnance

Všichni zaměstnanci mají povinnost v případě příznaků onemocnění Covid-19:

  • se zdržet přítomnosti v prostorách PřF UJEP,
  • navštívit svého ošetřujícího lékaře,
  • další pokyny pro příznaky respiračního onemocnění: Krajská hygienická stanice ÚnL.

S případnými dotazy, návrhy či připomínkami, které se týkají provozu přímo na fakultě, se obracejte na krizový e-mail PřF UJEP: covid.prf@ujep.cz. Ostatní dotazy prosím směřujte na odborníky (lékaře, hygieniky).


Důležité odkazy a informace

Chci všeobecné informace

Všechna mimořádná opatření a doporučení jsou vždy aktuálně k dispozici na speciálním webu ministerstva zdravotnictví.
Centrální informační linka ke koronaviru (Ministerstvo zdravotnictví): 1221 (v pracovních dnech 8.00–19.00, o víkendu 9.00–16.30)

Klíčová vládní opatření naleznete na webu vlada.cz a též na COVID portále.

Chci aktuální info k situaci v Ústeckém kraji

Sledujte denně aktualizované webové stránky Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem.

  • počty v jednotlivých regionech Ústeckého kraje součástí statistik

Potřebuji pomoc

Zvýšená míra stresu, strach o zdraví a zhoršující se ekonomická situace může vyvolat nárůst počtu depresí, úzkostí i závislostí. Necítíte se dobře? Neváhejte zavolat na následující linky.

Národní krizové linky (bezplatné) – celostátní působnost:

Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 (nonstop), ZDARMA
pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let

Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop), ZDARMA
pomoc dospělým ohledně dětí (pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele)

Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA
krizová pomoc pro dospělé

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop), ZDARMA
pomoc pro oběti a pozůstalé

Linka pomoci Sociálních služeb Ústeckého kraje: 475 603 390

Infografiky

Jen společně to zvládneme
Pomáhá vlastně rouška?
Exponenciála a reprodukční číslo
Predikce jako součást reality
Prevence aneb tři druhy lidí
Číselné řady nejsou jen pro zábavu
Rouška není mateřídouška
Sociální izolace a její dopady
Superpřenašeč aneb vrtkavé R
Absolutní počet a relativní podíl