Děkanské volno při příležitosti oslav 30 let UJEP

V souvislosti s konáním oslav 30. výročí založení UJEP vyhlašuje děkan PřF doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. na den 30. září 2021

děkanské volno.

Tento den nebude probíhat žádná výuka na Přírodovědecké fakultě.