Přírodověda nás baví – studium na PřF UJEP a 2. kolo přijímaček

Pokud sníte o studentském životě, nebo byste někde rádi zakotvili v dalším stupni studia, ať už magisterského, nebo doktorského, a pokud máte rádi přírodu, pak jste u nás vítáni!

Termín podávání přihlášek do přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 v 1. kole se sice přiblížil (30. dubna), nicméně naše fakulta vypsala i 2. kolo přijímacího řízení s termínem do 17. srpna 2022! Každý má tedy stále fúru času učinit své finální rozhodnutí.

Nabízíme široké spektrum studijních programů prakticky ve všech přírodovědných oborech, v matematice a informace, ať v bakalářském stupni, nebo navazujícím magisterském stupni studia. Velké oblibě se těší meziborový studijní program Aplikované nanotechnologie, který nabízíme ve všech stupních studia. Další informace najdete v sekci Den otevřených dveří 2022, případně na webu MYJSMEUJEP.cz, kde si v konfigurátoru můžete podle vlastních zájmů vybrat ten správný studijní program pro vás.

Chcete už pracovat, ale přesto byste si rádi doplnili vysokoškolské vzdělání? Nabízíme i kombinovanou formu studia.

Pokud chcete v oboru i bádat a podílet se na výzkumu, jsou pro vás jako stvořeny čtyři studijní programy doktorského studia. Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat jednotlivé garanty doktorských studijních programů.

Pokud máte ještě další dotazy, neváhejte kontaktovat studijní oddělení, nebo přímo studijního proděkana  dr. Martina Švece.

#myjsmeujep, #ScienceUJEP