Projekt MATun

Akronym MATun v sobě skrývá název projektu „Svět materiálů – univerzity spolu“ schválený monitorovacím výborem Programu Interreg EU „Přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a ČR“ v listopadu 2023. Lead partnerem tříletého projektu, tematicky zaměřeného na materiálový výzkum, je Přírodovědecká fakulta UJEP. Jejím projektovým partnerem je Institut materiálových věd Technické univerzity v Drážďanech, prestižní pracoviště spolupracující s výzkumnými ústavy, jako je např. Fraunhofer institut.

Projekt byl podpořen dotačními prostředky v celkové výši 609,5 tisíce EUR.

12.6.2024

Na CPTO proběhla zahajovací konference projektu MATun

Dne 30. května proběhla na Přírodovědecké fakultě UJEP v Centru přírodovědných a technických oborů zahajovací konference tříletého přeshraničního projektu MATun - ""Svět materiálů - Univerzity spolu", který je tematicky zaměřen na materiálový výzkum. U...

5.6.2024

PřF UJEP zve studenty do Drážďan na “Dlouhou noc věd”

Tým projektu MATun - "Svět materiálů - univerzity spolu" zve studenty Přírodovědecké fakulty UJEP na "Dlouhou noc věd"/"Dresdner Lange Nacht der Wissenschaften", která se uskuteční 14. června večer v Drážďanech.  Pro naše studenty je připraven bohatý ...

28.5.2024

Mezinárodní konference zahájí na PřF projekt MATun

Na půdě Přírodovědecké fakulty UJEP se ve čtvrtek 30. května uskuteční zahajovací konference projektu "MATun: Svět materiálů - Univerzity spolu". Projektoví partneři Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a Technická univerzita v D...

19.5.2024

V březnu proběhla projektová schůzka MATun na půdě TU Dresden

25. března proběhla v Drážďanech na půdě Technické univerzity v Drážďaněch (TU Dresden) projektová schůzka projektu MATun. Setkali se zástupci Přírodovědecké fakulty UJEP se zástupci TU Dresden. Program setkání byl soustředěn hlavně na přípravu zaha...

9.2.2024

UJEP je lead partnerem projektu přeshraniční spolupráce MATun

Vyústěním spolupráce Přírodovědecké fakulty UJEP s Technickou univerzitou v Drážďanech je projekt MATun „Svět materiálů – Univerzity spolu“. Tříletý projekt MATun (2023 – 2026) je tematicky zaměřen na materiálový výzkum a pro UJEP je ctí být lead partn...