Workshop – Projekt UniQSurf a jeho dosavadní výsledky

Dne 21. 9. 2021 se uskuteční v CPTO akce pod záštitou projektu UniQSurf – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů, na které bude představen předaplikační výzkum a vývoj funkčních povrchů a hybridních materiálů pro aplikace v biomedicíně, bioanalytických metodách, katalýze a sorpčních procesech. Součástí bude také exkurze po špičkově vybavených laboratořích.

Kdy? Úterý 21. 9. 2021; 13:00 – 15:00 hod.

Kde? Centrum přírodovědných a technických oborů (Pasteurova 3632/15, Ústí nad Labem)

Pro koho? Firmy i veřejnost se zájmem o nanotechnologie

Více informací o projektu