Rada pro high-performance computing

Rada pro high-performance computing (RHPC) je poradní skupina děkana Přírodovědecké fakulty UJEP, jejíž hlavní pracovní náplní je zajišťování chodu a rozvoje fakultní počítačové infrastruktury pro úlohy vyžadující vysoký výpočení výkon (HPC – high-performance computing), a to v souladu s jejím využitím v rámci výzkumných, vzdělávacích a rozvojových strategií fakulty. Neustále se rozšiřující fakultní HPC infrastrukturu představují zejména moderní a výkonné počítačové klastry se stovkami procesorových jader a desítkami grafických karet.

Členové rady:
doc. RNDr. Filip Moučka, Ph.D. (předseda)
doc. RNDr. Jan Jirsák, Ph.D.
RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D.

Co přesně děláme?

  1. Schvalujeme žádosti týkající se využití fakultní výpočetní techniky pro HPC. Zejména se jedná o žádosti akademických pracovníků o zřízení účtů a instalaci software na výpočetních klastrech.
  2. Monitorujeme a průběžně vyhodnocujeme činnost fakultní HPC infrastruktury.
  3. Usilujeme o rozvoj infrastruktury v souladu se „state of the art“ a potřebami uživatelské komunity.
  4. V technických záležitostech úzce spolupracujeme s Centrem infrastrukturních technologií (CIT), které příslušnou výpočetní techniku administruje.

S požadavky a dotazy týkajícími se těchto oblastí se obracejte přímo na členy RHPC prostřednictvím výše uvedených emailových adres.