Univerzita o letních prázdninách, letní školy a covid

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem každoročně organizuje hned několik turnusů oborově různě zaměřených letních škol, případně příměstských táborů. Ačkoliv koronavirová pandemie zasáhla do všech složek univerzitního života, rozhodně se nezastavil a v jistých ohledech přinesl kromě omezení i pro letní školy užitečné novinky.

Mezi jedny z nejdéle organizovaných letních škol při UJEP patří bezesporu letní školy matematiky a fyziky připravované v jenom turnusu pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol a v druhém pro učitele. Přírodovědecká fakulta UJEP je pořádá ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků od roku 1999.

„V minulém roce i letos se obě letní školy (studentská i učitelská) konaly v podstatě ve stejném formátu i délce jako v letech minulých, pandemie neměla vliv ani na počet účastníků, kterých tradičně bývá a letos i bude přibližně 40 studentů a kolem 25 učitelů,“ říká Magdalena Krátká, jedna z organizátorů letních škol matematiky a fyziky.

Kromě napětí, zda akce bude možné uspořádat (očekávání nových nařízení MZČR stran organizace hromadných akcí nebo zpožděně vypisované termíny obvyklých dotačních programů), nevstoupila pandemická situace do konání letních škol na UJEP zvlášť významně a aktuálně se v roce 2021 jedná naopak o navýšení jejich počtu, jednotlivých kurzů i účastníků.

Pandemie však přinesla několik samozřejmých změn: „V loňském roce i letos byla velmi náročná organizace letních škol pro studenty, protože se neustále měnily podmínky, např. oznamovací povinnost, povinnost testování, vloni měření teploty dětem apod. U některých letních škol pro studenty jsme v roce 2020 také omezily počet přednášejících, aby především starší kolegové nebyli vystaveni případnému riziku nákazy,“ upřesňuje dr. Krátká.

Někteří organizátoři letních škol, oproti rokům minulým, neorganizují také celodenní exkurze, aby nevystavovali účastníky riziku cestování a nepohodlí absolvování akce v respirátorech.

Ukázalo se, že pandemie ovlivnila i obsah programů letních škol, kam se dostala tématika distančního vzdělávání. „U letních škol pro učitele to byla třeba problematika hodnocení na dálku, nástroje online výuky či duševní hygiena učitelů v době distančního vzdělávání,“ upřesňuje Magdalena Krátká. Dále byla v jejich organizaci využita možnost online přednášek, tedy konkrétně online výuky naruby, kdy účastníci/posluchači byli přítomni, ale přednášející vysílal vzdáleně. Tato forma se ukázala jako funkční i užitečná a organizátoři ji plánují využívat i nadále, protože tak mohou zvát odborníky ze všech koutů ČR či dokonce ze zahraničí.

Konkrétně Letní škola učitelů matematiky a fyziky proběhne již za nedlouho v Litvínově v prostorách SŠ Schola Humanitas ve dnech 3.–7. 8. 2021. Letní škola matematiky a fyziky pro žáky a studenty se koná na témže místě hned poté, ve dnech 8.–14. 8. 2021. Účastníci se mohou těšit na experimenty z oblasti mechaniky, elektřiny i optiky a přednášky z oblasti teorie her nebo geometrie či diferenciálního počtu.

Všechny probíhající letní školy PřF UJEP organizuje za přísného dodržování aktuálně platných protiepidemických nařízení a bezpečnostních opatření. Jedná se o:

  • Letní školu matematiky a fyziky
  • Letní školu učitelů matematiky a fyziky
  • Letní školu informatiky