Program vzdělávání AP sledující rozvoj jejich kompetencí v oblasti ICT

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Program vzdělávání akademických pracovníků sledující rozvoj jejich kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií

Druh projektu/dotační titul: IP UJEP
Řešitel: RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.
Roky řešení: 2020
Popis: V roce 2020 výrazně narostla potřeba realizovat on-line výuku a právě na vzdělávání akademických pracovníků na využití informačních a komunikačních technologií v této oblasti se projekt zaměřil. Mimo jiné proběhla webová konference zaměřená na možnosti využití nástroje BigBlueButton a víceméně individuální zaškolování akademických pracovníků do využívání výše uvedeného nástroje a dalších nástrojů pro realizaci on-line výuky, využívání různé audiovizuální techniky (přenos/záznam zvuku a obrazu), dotykových zařízení (grafický tablet aj.), nástrojů pro sdílení dokumentů aj.