Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení

Druh projektu/dotační titul: TAČR
Číslo projektu: TL03000066
Řešitelé: hlavní řešitel: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D. (FSE UJEP); členové týmu za KGEO PřF UJEP: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
Roky řešení: 2020-2021
Popis: V plánovacím diskurzu resp. v diskurzu rozvoje venkova se stále častěji objevuje pojem Smart, který se snaží podpořit aplikaci chytrých řešení (často postavených na základě digitálních technologií) pro řešení problémů lokálního rozvoje. Není však příliš jasné, jaký je přínos této nové „Smart“ rozvojové strategie oproti doposud vyvinutým konceptům rozvoje, které také, byť spíše implicitně, podporují aplikaci technologií do rozvojových snažení. Někteří kritici tohoto konceptu se dokonce domnívají, že koncept byl vyvinut za účelem snadnějšího přístupu technologických firem k veřejným zakázkám. Koncept Smart nejdříve prostoupil urbánní dimenzi a v posledních přibližně pěti letech stále více prostupuje do venkovských oblastí. Objevují se tak pojmy ‘chytrý venkov’ či ‘chytrá vesnice’, nicméně doposud není zcela jasné, jaké jsou základní pilíře, opatření, akce, které danou vesnici či venkovské oblasti učiní ‚Smart‘.Hlavním cílem projektu je vyvinout koncept a metodiku Chytrého venkova, která napomůže k rozvoji venkovských oblastí. Na základě zhodnocení potřeb venkova bude vyvinut koncept Chytrého venkova, následně metodika Chytrého venkova a implementační rámec metodiky, včetně definice role inovačního brokera.