Výběrové řízení – zahraniční stáž

Výběrové řízení na stáž pro studenty doktorského studijního programu P0719D110003 Aplikované nanotechnologie (společně s Ústavem anorganické chemie AV ČR)

Žádost o zahraniční stáž lze podat do 6. 9. 2021 na studijní oddělení PřF UJEP p. Marešové.

Náležitosti žádosti o stáž:

 • Stručný motivační dopis s předpokládanou náplní stáže a očekávaným přínosem pro
  studenta a téma jeho výzkumu
 • Přehled dosažených výsledků výzkumu (publikace, včetně podaných k recenznímu
  řízení, patenty včetně podaných, konferenční příspěvky a další výstupy, projekty
  podané a získané)
 • Přehled pedagogických aktivit (přímá výuka, pomoc s výukou, vedení bakalářských a
  diplomových prací)
 • Přehled dalších činností hodných zřetele (popularizační akce, výpomoc při akcích
  univerzity apod.)
 • Doporučení od vedoucího disertační práce
 • Vyjádření zájmu ze strany zahraničního partnera

Upozornění: Pobyt je třeba realizovat a vykázat do 30. 9. 2022.

Více informací