Nová platforma Science UJEP prezentující tvůrčí činnost fakulty

Nesnadná doba si žádá snadná řešení. Takovým může být například i přehledný přenos informací… zvlášť v  době, kdy většina vědychtivé populace sedí přikována k obrazovce počítače či jiného mobilního zařízení. Nová platforma Science UJEP (#scienceujep) je přesně takovým pomocníkem, jak se jednoduše zorientovat v nabídce Přírodovědecké fakulty UJEP.

To, že žijeme v informační společnosti, je již delší dobu nesporným faktem. V „covidové“ době, kdy k nám proudí enormní podíl podnětů prostřednictvím počítače a dalších digitálních platforem, jsme však stále více informacemi zahlceni. Když pak vyhledáváme konkrétní informaci, máme stále větší problém ji nalézt. Systém klíčových slov jako by už nestačil a informace mají na internetu i na jednotlivých webech obtížně dohledatelná umístění. 

„Stále častěji se setkáváme s dotazy, kde lze nalézt informace o výzkumu na naší fakultě, s kým lze od nás spolupracovat v rámci toho či onoho tématu, na koho se obrátit, pokud chce někdo využít nějaký unikátní přístroj, jímž naše fakulta disponuje, apod. To nás vedlo k rozhodnutí dát tyto informace pěkně na jedno místo a používat pro ně jednu značku,“ objasňuje záměr proděkan pro vnější a zahraniční vztahy doc. Jan D. Bláha.

V roce 2020 se přírodovědecká fakulta přestěhovala do nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů UJEP a veškeré informace o této budově zprostředkovala zájemcům na rozcestníku CPTO. Podobnou roli má sehrát i platforma Science UJEP, zároveň však má být také živým informačním kanálem o výzkumu a jeho prezentaci, o lidech spojených s fakultou a jejich odborné činnosti. Cílem je tuto aktivitu propojit s aktuální formou prezentace univerzity prostřednictvím hashtagů #MyJsmeUjep a #PribehUJEP.

Značka Science UJEP

Značku Science UJEP návštěvníci webu naleznou na domovské stránce vpravo. Setkání s vědou bude doprovázet i nový hashtag #scienceujep

„Poslední rok přinesl našim akademikům i studentům řadu nových výzev a ať už chtěli, či nechtěli, stali se z nich ‚youtubeři‘ aktivní v rámci různých online vzdělávacích a komunikačních platforem. Tím došlo také, mimo jiné, k významné diverzifikaci informací a materiálů o našem výzkumu,“ říká proděkanka pro rozvoj a kvalitu dr. Michaela Liegertová. „Chceme náš výzkum prezentovat nejen inovativní formou, ale především jako součást vzdělávacích aktivit fakulty. Jen smysluplné propojení aktivit studentů a aktivit akademiků totiž z univerzity činí skutečnou univerzitu,“ doplňuje doc. Bláha.

Na platformě Science UJEP zájemci naleznou jednak výzkumná témata fakulty, odkazy na aktuality a zprávy o výzkumu, videa v rámci obnoveného a stále doplňovaného fakultního YouTube kanálu, odkazy na vystoupení akademiků a studentů v médiích, ale také stále se rozšiřující portfolio nabídkových listů spolupráce v oblasti výzkumu. V neposlední řadě je součástí platformy přehled nabízených odborných přednášek pro základní a střední školy, v budoucnu včetně jejich vybraných záznamů. To vše je propojeno se sociálními sítěmi fakulty (v současnosti Facebook, Instagram a LinkedIn). V blízké době je záměrem prezentaci výzkumu rozšířit rovněž o rozhovory (videa i podcasty) se zajímavými osobnostmi, které spojily své tvůrčí aktivity s naší přírodovědeckou fakultou.

Video otevírající seriál Science UJEP

S novou platformou rozjíždíme seriál videí, která budou postupně zveřejňována na fakultním YouTube kanálu.
Všichni jsou zváni k odběru našeho kanálu.

Věříme, že zájemcům o spolupráci, stejně tak jako veřejnosti, usnadní tato platforma přístup k informacím.