Výběrová řízení na obsazení míst ak. pracovníků v roce 2021 – 2. část – JIŽ PROBĚHLO

Děkan PřF UJEP vypisuje výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků a místa vedoucího kateder. Přihlášky se životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědeckopedagogických titulech, s přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe, s údaji o členství v odborných společnostech, seznamem publikační činnosti a motivačním dopisem zasílejte elektronicky do 24. června 2021 na romana.kovarikova@ujep.cz. Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
Bližší informace k VŘ pro rok 2021